Talent

Meer- en hoogbegaafdheidsplanTalentgroepen 
Leerlingen van groep 1, 2 met een ontwikkelingsvoorsprong werken een periode van 8 weken in een talentgroep om hen daarin meer uitdaging te bieden. Meestal sluit het thema van de lessen aan bij het schoolbrede thema van Topontdekkers. Vanaf groep 3 is dit aanbod voor alle leerlingen van de klas; en niet alleen voor de leerlingen met een ontwikkelvoorsprong. Juf van Voorden geeft de lessen. 
Alle leerlingen van groep 4 leren een periode van 8 weken te werken met het programma Topontdekkers op hun Chromebooks. Ook leren ze een document in Word te typen en daar een plaatje bij te plakken. De lessen worden door juf Brandsma gegeven. 
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 komen een periode van 8 weken in een talentgroep over een onderwerp dat meestal aansluit bij het thema van Topontdekkers. Ze hebben aan het begin van het schooljaar zelf de indeling van deze groepen gemaakt zodat ze iets gaan leren wat aansluit bij hun interesses. Juf Brandsma verzorgt met juf Bik deze lessen. 

Talentplusgroep 
Leerlingen uit groep 6 t/m 8 waarvan blijkt dat ze een bovengemiddelde intelligentie hebben of hoogbegaafd zijn, werken wekelijks in een talentgroep. Met de leerling, ouders, IB en talentcoach worden tijdens een gezamenlijk gesprek persoonlijke doelen opgesteld. Juf Bik geeft deze groep les. 

Schaaklessen 
Leerlingen mogen aan het eind van groep 4 en 5 zich door middel van een motivatiebrief opgeven voor schaaklessen. Als de groep te groot dreigt te worden, beslissen de IB en talentcoach over de plaatsing. Er is iedere week een half uur schaken en de leerlingen krijgen ook wat huiswerk op. De lessen worden gegeven door juf Bik. 

Hebreeuwse les 
Leerlingen waarvan blijkt dat ze veel plezier hebben in leren of juist wel een extra uitdaging kunnen gebruiken, kunnen in groep 7 en 8 door de IB en talentcoach in de Hebreeuwse groep worden geplaatst. De lessen zijn om de week en worden gegeven door een vrijwilligster. Er wordt ook huiswerk gegeven. 

Pluswerk 
Leerlingen in groep 5 t/m 8 die een grote voorsprong hebben bij rekenen of spelling, krijgen een aangepast programma. De gewone lesstof wordt compact aangeboden en de vrijgekomen tijd wordt gebruikt voor verdieping. Het is de gewoonte om de leerlingen die vanaf groep 4 twee keer hoger dan 4,5 scoren hiervoor in te delen. De IB en talentcoach kunnen in gesprek met de leerkracht soms afwijken van deze norm. 

Klusklas 
Leerlingen uit groep 6 en 7 die het gewone schoolwerk met veel moeite maken of die veel praktische vaardigheden hebben, kunnen een periode van 15 weken in de klusklas worden geplaatst. In de klusklas leren we onder andere met hout werken, koken en bakken en oplossingsgericht werken. De klusklas staat onder leiding van juf Bik en zal in het schooljaar 2022-2023 verder ontwikkeld worden. 

Klik hier voor meer informatie over onze visie rond meer- en hoogbegaafdheid. Bij vragen of voor het complete beleid met bijlages en literatuurverwijzingen kunt u terecht bij de directie of talentcoach (Jantiene Bik).