School ondersteuningsplan

Op De Lelie willen we passend onderwijs bieden door zoveel mogelijk alle leerlingen uit de regio die kiezen voor onze school thuisnabij onderwijs te bieden. Klik hier voor het ondersteuningsfprofiel.