Protocollen

  • Pestprotocol: Preventie van pesten staat bij ons op school op de eerste plek. Mochten er zich toch situaties voordoen rondom pestproblematiek; hanteren we hiervoor het bijgevoegde protocol. Klik hier voor het protocol.  
  • Overgang VO: Klik hier voor de informatiebrief aangaande overgang naar het voortgezet onderwijs.