PCM

PCM staat voor Process Communication Model. Door middel van dit model kijken wij naar de persoonlijkheidskenmerken van een leerling. Wij brengen in kaart wat een leerling nodig heeft en welke communicatie bij hem of haar past. De ene leerling begint aan zijn opdracht door een meer directieve toon en de andere leerling voelt zich fijner bij het zorgende kanaal. Het gaat bij PCM niet alleen om gesproken taal, maar ook de motivatie van de leerling wordt met dit model in kaart gebracht. Door het toepassen van PCM, zijn we als leerkrachten nog meer in staat om alle leerlingen te motiveren en onderwijs te bieden dat aansluit bij de verschillende behoeften in de klas. Klik hier voor meer informatie over PCM.