Aanmelden leerling

De aanmeldprocedure

Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind 4 jaar oud is kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden voor onze school kan vanaf dat uw kind 3 jaar is. Om een juiste inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen in een klas is het voor ons van belang om vroegtijdig inzage te hebben in de aanmeldingen. Daarom willen we u vragen om uw kind bij voorkeur aan te melden voordat het de leeftijd van 3,5 jaar bereikt.

Als u wilt oriënteren of kennis wilt maken met de school kunt u contact opnemen met de directeur van de school. De contact gegevens vindt u op de website: www.delelie.educatis-rpo.nl

U bent van harte welkom voor een kennismakingsbezoek! Tijdens dit bezoek spreken we inhoudelijk over de christelijke identiteit van de school; onderwijskundige visie en laten we u het gebouw zien. Ook lopen we even door de kleuterklassen, zodat u een beeld heeft van het onderwijs in de praktijk.

Op onze school hebben we vooralsnog niet te maken met een wachtlijst of te weinig plaats om aangemelde leerlingen te plaatsen. Alle kinderen van ouder(s) die de grondslag van de school onderschrijven en/of respecteren kunnen wij een plaats bieden.

Klik hier voor een uitgebreidere omschrijving van de aanmeldprocedure.

Aanmelden:
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.