Buitenschoolse opvang

 
Buitenschoolse opvang bieden we op De Lelie aan in samenwerking met Quadrant kindcentra. Op maandag/dinsdag/donderdag is er vanaf 15.30u tot 18.30u opvang mogelijk. De opvanglocatie is in het schoolgebouw van basisschool De Wegwijzer. Na schooltijd worden de kinderen die gebruik maken van de BSO door een medewerker van de BSO opgewacht en wordt er samen in ongeveer 3 minuten naar de BSO gelopen. Voor meer informatie over de BSO Driebruggen kunt u terecht op de site van Quadrant.