Lokale identiteitscommissie

Onze school heeft een Lokale Identeitscommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en heeft een aantal taken op het gebied van de identiteit, hierover voeren zij regelmatig overleg over met de directie. Daarnaast bezoeken de leden van deze commissie elk schooljaar een aantal groepen en maken zij deel uit van de werving en selectiecommissie bij de benoeming van een nieuwe leerkracht.

De commissie bestaat uit 3 personen. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Verkiezing van leden van de Lokale Commissie vindt plaats uit en door lokale leden van de schoolvereniging Educatis. De volgende personen hebben zitting in de Lokale Commissie:
- De heer B. Graveland
- De heer P. Boer
- De heer P. T. van Rossem